تغذیه کاکاتیل

مشاهده یادداشت خصوصی

   + حسین ریک افروز - ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۱٢

جفت مولد تضمینی کاکاتیل

توضیحات : جفت مولد کاکاتیل نر وایت فیس طوسی و ماده طوسی لپ دار ، هر دو در سلامت کامل ، این جفت در این دوره با تاریخ 1393/01/06 بر روی 3 عدد جوجه می باشند که 2 عدد آن با پوش پرهای زرد که مربوط به نژاد لپ دار می شود و 1 عدد با پوش پر سفید می باشد که مربوط به نژاد وایت فیس می شود و لازم به ذکر است که این جفت 5 عدد تخم داشتند که 2 عدد آن فروخته شده .

جوجه وایت فیس این جفت به صورت پیش فروش هم واگذار می شود .

قیمت :

با دو عدد جوجه لپ دار  یک میلیون و صد هزار تومان

با سه عدد جوجه که یکی از آن وایت فیس می باشد یک میلیون و دویست هزارتومان

جوجه وایت فیس فروخته شد

   + حسین ریک افروز - ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۸

کاکاتیل نر وایت فیس طوسی کاملا آماده جفت اندازی باسن 2 سال ( با تضمین نطفه )

توضیحات : کاکاتیل نر وایت فیس طوسی 2 ساله در سلامت کامل و پر و بال صاف ، کاملا آماده و مست برای جفت اندازی ، و با تضمین 100 در صد نطفه برای خریدار ، عکس پرنده می باشد .

قیمت : 600 هزار تومان

فروخته شد

   + حسین ریک افروز - ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٦

کاکاتیل نر طوسی آماده جفت اندازی و با تضمین 100 در صد نطفه

توضیحات : کاکاتیل نر طوسی با جثه ای درشت و کشیده ، کاملا آماده و مست برای جفت اندازی ، با پر و بال صاف ، با تضمین 100 در صد نطفه برای خریدار ، عکس پرنده می باشد .

قیمت : 250 هزار تومان

   + حسین ریک افروز - ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٦

فروش جفت باجریگار انگلیش جفت خورده

توضیحات : جفت باجریگار انگلیش جفت خورده که نر با سن 11 ماه و ماده با سن 2 سال و سابقه تخم گذاری قبل از جفت شدن ، هر دو از جوجه های سالن طوطیران می باشند و وارداتی نیستند . عکس خود پرنده ها می باشد و گویای اصالت و زیبایی آنها .

قیمت : تماس بگیرید .

   + حسین ریک افروز - ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٦

جفت باجریگار انگلیش جفت خورده

توضیحات : جفت باجریگار انگلیشی که عکس آنها را در زیر مشاهده می کنید هر دو جوان تقریبا با دو سال سن هستند و تازه جفت شدند و جفت خوردند و از جوجه های سالن طوطیران می باشند و وارداتی نیستند . در حال حاضر جفت گیری می کنند و در حال لانه گرم کردن هستند عکس پرنده ها گویای زیبایی و اصالت آنها می باشد .

قیمت : قبل از تخم گذاری یک میلیون و بعد از تخم گذاری ( تماس بگیرید . )

   + حسین ریک افروز - ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

.

.

.

.

   + حسین ریک افروز - ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦

 

   + حسین ریک افروز - ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۳٠

فروش برزیلی نقابدار مولد

فروش برزیلی نقابدار مولد

   + حسین ریک افروز - ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۳٠

فروش باجریگار مولد

فروش مرغ عشق مولد

   + حسین ریک افروز - ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۳٠

فروش باجریگار انگلیش مولد 1

مرغ عشق هلندی

   + حسین ریک افروز - ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۳٠