بخش فروش باجریگار اینگلیش

ماده انگلیسی آماده جفت اندازی

توضیحات : عکس گویای همه توضیحات درباره پرنده می باشد .

قیمت : تماس بگیرید               فروخته شد

......................................................................

باجریگار اینگلیش ماده ویولت فوق العاده درشت و کشیده

توضیحات : عکس گویای همه توضیحات درباره پرنده می باشد .

قیمت : تماس بگیرید                فروخته شد

......................................................................

باجریگار اینگلیش نر آماده

توضیحات : عکس گویای همه توضیحات درباره پرنده می باشد .

قیمت : تماس بگیرید              فروخته شد

......................................................................

/ 0 نظر / 32 بازدید