بخش فروش لانه تخم گذاری

لانه تخم گذاری عروس هلندی ( کاکاتیل) ، خورشیدی ، رزیلا  ، لوری  و ...

توضیحات : ساخت لانه تکثیر برای طوطی سانانی مانند عروس هلندی (کاکاتیل) ، خورشیدی ، رزیلا و ...  . لازم به ذکر است که لانه از جنس مقاوم می باشد . و همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید  درب بازدید طوری قرار گرفته که به راحتی و با کمترین استرس به پرنده داخل لانه را بازدید کنید .سینی کف را مشاهده می کنید که بصورت کشویی طراحی شده و به براحتی بعد از هر دوره تولید مثل قابل تمیز کردن می باشد . سوراخ هایی در نظر گرفته شده که هوای داخل را برای ماده ( جلو گیری از تخم برگردان ) و جوجه ها تهویه می کنند . سوراخ ورود و خروج پرنده در ارتفایی قرار گرفته که کمترین استرس را به ماده وارد می کند و جوجه ها تا به سن مورد نظر نرسیده اند از لانه نمی توانند پائین بیایند . به راحتی قابل نصب (هم از بیرون و هم از داخل ) بر روی میله های قفس می باشند .

فقط هنگام سفارش قید کنید که لانه طرف راست یا چپ قفس قرار می گیرد تا محل قرار گیری سوراخ تردد پرنده ها اشتباه نشود.

قیمت :40 هزار تومان


فروش لانه تکثیر و پرورش

................................

لانه تخم گذاری طوطی برزیلی ، انگلیش باجریگار و با جریگار و ...

توضیحات : ساخت لانه تکثیر برای طوطی سانانی مانند طوطی برزیلی ( کوتوله  ) ، انگلیش باجریگار ( مرغ عشق هلندی) ، مرغ عشق ( باجریگار)  و ...  . لازم به ذکر است که لانه از جنس مقاوم می باشد . و همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید  درب بازدید طوری قرار گرفته که به راحتی و با کمترین استرس به پرنده داخل لانه را بازدید کنید .سینی کف را مشاهده می کنید که بصورت کشویی طراحی شده و به براحتی بعد از هر دوره تولید مثل قابل تمیز کردن می باشد . سوراخ هایی در نظر گرفته شده که هوای داخل را برای ماده ( جلو گیری از تخم برگردان ) و جوجه ها تهویه می کنند . سوراخ ورود و خروج پرنده در ارتفایی قرار گرفته که کمترین استرس را به ماده وارد می کند و جوجه ها تا به سن مورد نظر نرسیده اند از لانه نمی توانند پائین بیایند . به راحتی قابل نصب (هم از بیرون و هم از داخل ) بر روی میله های قفس می باشند .

فقط هنگام سفارش قید کنید که لانه طرف راست یا چپ قفس قرار می گیرد تا محل قرار گیری سوراخ تردد پرنده ها اشتباه نشود.

قیمت : 25 هزار تومان

لانه تخم گذاری طوطی برزیلی انگلیش باجریگار مرغ عشق

................................

لانه تخم گذاری شاه طوطی ، ملنگو ، کاسکو  ، آرا ، کاکادو ، و ...

توضیحات : ساخت لانه تکثیر برای طوطی سانانی مانند کاسکو ، آمازون ، آرا ، کاکادو ، شاه طوطی ، ملنگو و ...  . لازم به ذکر است که تمام لانه ها با توجه به نوع طوطی از جنس مقاوم می باشند . و همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید لانه را با زه کشی فلزی در برابر جویدن با منقار مقاوم کردیم  . در عکس شماره یک قابل رویت می باشد که درب بازدید طوری قرار گرفته که به راحتی و با کمترین استرس به پرنده داخل لانه را بازدبد کنید . در عکس شماره 2 سینی کف را مشاهده می کنید که براحتی بعد از هر دوره تولید مثل قابل تمیز کردن می باشد . در عکس شماره 3  نردبان داخل را مشاهده می کنید که برای ورود خروج پرنده به داخل لانه قرار داده شده .

فقط هنگام سفارش قید کنید که لانه طرف راست یا چپ قفس قرار می گیرد تا محل قرار گیری سوراخ تردد پرنده ها اشتباه نشود.

قیمت : 

.  لانه  L شکل با ابعادمورد نظر برای شاه طوطی و ملنگو  80 هزار تومان

.  لانه  L شکل با ابعادمورد نظر برای طوطی سانانی هم سایز کاسکو و آمازون 100 هزار تومان

.  لانه  L شکل با ابعادمورد نظر برای آرا و انواع کاکادو ها  250 هزار تومان

فروش لانه تکثیر شاه طوطی

/ 0 نظر / 337 بازدید